picture multimove

Multimove voor kinderen biedt 3- tot 8-jarige kinderen een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is. Door kinderen in uitdagende bewegingssituaties te plaatsen waarbij ze ervaringen opdoen in de 12 bewegingsvaardigheden, wordt hun motorische ontwikkeling geprikkeld. Plezierbeleving staat hierbij centraal. Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie. Meer info kan je hier over lezen op de website van Multimove http://www.multimove.be/

Doordat VOBAKO mee in dit project gestapt is wil dit concreet zeggen dat al onze kinderen van 3 t.e.m. 8 jaar een les/training krijgen waarbij de focus wordt gelegd op zoveel mogelijk diverse aspecten van het bewegen (klimmen, klauteren, springen, sluipen, roteren,…).

Het wekelijkse aanbod kan u terugvinden in de agenda van U6.

Onze jeugd traint wekelijks op de club. Van augustus tot oktober en van april tot juni is dat op de sportvelden van VOBAKO in het sportcentrum van Lichtaart. Van november tot maart is dat in de sporthal van Tielenhei te Tielen. Een wegbeschrijving vindt u hier.

De juiste leeftijdsverdeling vindt u hier.

De juiste trainingsuren vindt u hier.

Binnen onze jeugdopleiding hebben wij 3 grote ontwikkelingsblokken.
Onderbouw = u6/u8/u10
Middenbouw = u12/u14
Bovenbouw = u16/u19

In onze onderbouw ligt de focus op motorische vaardigheden en gebruiken wij de methodes van Multimove om deze te ondersteunen.

De kinderen binnen de groep u6 krijgen wekelijks 100% Multimove aangeboden. Ze zijn dus aangesloten bij een korfbalvereniging, maar spelen geen korfbal.

Vanaf de u8 gaat er op de training ook korfbal aan bod komen. Hier werken we nog steeds voor 75% van de tijd aan het verbreden van de algemene motorische vaardigheden en werken we voor 25% aan het vangen en werpen. De kinderen die willen kunnen vanaf deze leeftijd ook in het weekend soms deelnemen aan wriemeldagen. Dit zijn mini tornooien waar ze het korfbalspel kunnen ontdekken.

Vanaf de u10 is er geen Multimove aanbod meer en beginnen de kinderen met korfbal, maar daar staan ook nog steeds voor 50% van de tijd de motorische vaardigheden op het programma. De andere 50% van de trainingstijd wordt gebruikt om het korfbalspel aan te leren. De kinderen die willen kunnen vanaf deze leeftijd ook in het weekend soms deelnemen aan wedstrijden zonder dat ze competitie spelen.

Pas vanaf de middenbouw gaan kinderen 100% werken aan korfbal en starten ze ook met het spelen in een competitie.

VOBAKO-leden kunnen zich gratis inschrijven voor deze maandelijkse open Multimovedagen.

Ben jij nog geen VOBAKO-lid, maar wil jij wel deelnemen aan deze open Multimovedagen? Dan moet je mama of papa mailen naar multimove@vobako.be om je in te schrijven. Ze betalen dan die dag €2 en jij kan dan leuk bewegen met al je vriendjes en vriendinnetjes.

Multimove is een initiatief van:

Vlaamse overheid Bloso